Home

kurumsal

Kelimeleri memnuniyete çevirir

Neden Biz?

 Sadece işletmeci değil, aynı zamanda çevirmen kimliğine sahip girişimciler olarak yazılı çeviri konusunda nelere ihtiyaç duyduğunuzu ve bunları nasıl karşılayacağımızı biliyoruz.

 Size özel hizmet anlayışımız çerçevesinde taleplerinizi bireysel bazda ele alıyor ve kişiselleştirilmiş hizmet biçimleri geliştiriyoruz.

 Proje süresince size gerekli bilgilendirmelerde bulunarak beklenmedik sürprizlerle karşılaşmanızı önlüyor, risklerden kaçınmanızı sağlıyoruz.

 Kullandığımız teknolojik yazılımlar sayesinde iş süreçlerimizi sistematik bir şekilde yapılandırıyor ve size zamanında kaliteli bir çeviri hizmeti veriyoruz.

 Kaliteli iş üretme ilkemizden ödün vermeden çeviri maliyetlerinizi kısmanın fırsatlarını sunuyoruz; Egem’de tekrarlara ücret ödemezsiniz!

 Paylaştığınız bilgilerin gizliğini korumak bizim de önceliğimiz olduğundan gerekli taahhütname ve sözleşmeleri imzalayarak ticari sırlarınızı güvence altına alıyoruz.

İletişime geç

iletişim

Müşteriye özel hizmet kavramı

Her müşteri, hizmet şekliyle ilgili yeni talepleri beraberinde getirir. Bu yüzden müşterilerin dil ve çeviri alanındaki farklı beklentilerini dikkate alıyor ve müşteriye özel hizmet kavramına inanıyoruz.

Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve gerçekten kaliteli çeviri hizmeti aldığımız Egem Çeviri firmasına sonsuz teşekkürler.

Atakan Gürbüz

Halkla İlişkiler

Tüm kurumsal sözleşmelerimizin çevirisini yaptırmakta olduğumuz işini ciddiye alan başarılı bir firma.

Ekin Ergün

Yönetici

Sıkça Sorulan Sorular

Yazılı çeviride kalite düzeyini belirleyen birden fazla etmen vardır. Bunlardan ilki, çevirinin ilgili alanda deneyime ve uzmanlığa sahip bir çevirmen tarafından yapılmasıdır. İkincisi, terminoloji hâkimiyetinin çeviriye yansıtılmasıyla “doğru dilin” yakalanmasıdır. Bunun için gerektiğinde terminoloji çalışmasının ayrıca yapılması önem taşır. Üçüncüsü çeviriye yeterli zamanın ayrılmasıdır. Acilen istenen çeviri projeleri, her zaman kaliteyle ilgili risk taşır. Sonuncusu, çevirinin son okuması ve düzenlemesi yapılarak imlâ, dilbilgisi vb. kontrolleri gerçekleştirildikten sonra zamanında teslim edilmesidir. Bunlar Egem’de üzerinde titizlikle durduğumuz noktalardır.

CAT (Computer-Assisted Translation – Bilgisayar Destekli Çeviri) araçları, çevirmenlerin çeviriyi sistemli ve kontrollü bir şekilde yapmasını sağlayan özel bilgisayar yazılımlarıdır. Tüm çevirilerde tutarlılık sağlaması, ilgili alanlara özel terminoloji tabanları oluşturması, kalite güvence özellikleriyle hataya yer bırakmaması, iş bitirme sürelerini kısaltması ve proje yönetimini kolaylaştırması başlıca faydalarıdır. Bu yönleri ile yazılı çevirinin kalitesinde belirgin bir artış sağlar. Ayrıca bazı durumlarda iş yükünü düşürerek maliyeti azaltan avantajlar da sunar. Olmazsa olmaz yardımcılarımız; CAT araçlarımız!

Yazılı çeviri için geçerli bir liste fiyatı olsa da bunun çoğu durumda uygulanması mümkün olmayabilir.  Çevirisi istenen metnin hacmi ve içeriği, çevirinin teslim süresi, belge formatının düzenlemesi ve terminoloji çalışması gibi unsurlar fiyatların projeden projeye değişmesine yol açar. Dolayısıyla her işin farklı bir emek ve vakit gerektirmesi nedeniyle ücretlendirmesi farklı olur. Çeviride en sağlıklı fiyat teklifleri, ilgili işin incelenmesinden sonra verilir. Sektör genelinde kaynak metinde yer alan boşluksuz karakterler veya kelimeler üzerinden ücretlendirme yapılır. Teklif İste formunu doldurarak projeleriniz için tarafımızdan fiyat teklifi alabilirsiniz.

Yeminli çevirideki fark, çevirmenin elinden çıkan tercüme metninin aslına (kaynak metne) uygun ve doğru olduğunun onaylanması ve bunun da bir açıklamayla imza altına alınmasıdır. Böylelikle çevirmen, tercüme ettiği metnin doğruluğuyla ilgili sorumluluğu üstüne alır. Genellikle, evrakların resmi makamlara ibraz edildiği durumlarda istenir. Nüfus kayıt örneği, maaş bordrosu, hizmet dökümü, diploma, transkript, ikametgâh pasaport, vekâletname, yönetim kurulu kararı gibi basılı belgelerde yeminli çeviri şartı aranır. İlgili makamların talebi doğrultusunda noter tasdiki de şart koşulabilir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz iletişim formumuzdan kolaylıkla bize ulaşabilirsiniz.

Gizlilik konusu son derece önemlidir. Çünkü çeviri hizmeti alan kurumlar, kurumsal bilgilerini ve hatta ticari sırlarını çeviri büroları ile paylaşır. Bürolar ise paylaşılan bilgilerin gizliliğini korumak için hukuki bağlayıcılığı olan gizlilik sözleşmeleri, taahhütnameler gibi belgeleri imzalayarak müşterilerine bir güvence sunmak durumundadır. İstendiğinde bu gerekliliği yerine getiren bürolar, müşterileri ile güvene dayalı ticari ilişkiler kurar. Her projede, size karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz ve daima gerekli taahhütleri sunmaya hazırız.

Kesinlikle hayır. Satış sonrası destek anlayışı, çeviri sektörü için de geçerlidir. Çeviri teslim edilmiş olsa bile ileriye dönük müşteri talepleri söz konusu olabilir. Bu taleplerin karşılanması, müşteri memnuniyetini etkileyen faktörlerin başında gelir. İşi teslim ettikten sonra da desteğimizi asla kesmiyoruz. Tek yapmanız gereken bize hangi noktada desteğe ihtiyacınız olduğunu belirtmek!

Teklif İste?

Taahhüt ettiğimiz hizmet kalitesini görebilmeniz için boşluksuz 2.000 karaktere kadar olan her türlü metni istediğiniz dile ücretsiz olarak çeviriyoruz.
teklif iste

Egem Çeviri ve Dil Hizmetleri © 2018 Tüm hakları saklıdır. Kullanım Şartları ve Gizlilik Koşulları